План роботи бібліотеки

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки

Критерій 1.3.5 У закладі освіти шкільна бібліотека виконує інформаційну, навчальну та методичну функції. Діяльність бібліотеки спрямована на розвиток інформаційної культури учнів. Шкільний бібліотекар виконує функцію консультування з пошуку інформації для педагогічних працівників і учнів. Простір бібліотеки максимально зручний для використання. Він використовується для проєктної роботи, проведення інтегрованих уроків, інформаційно-просвітницьких заходів, неформального спілкування,тощо.

У закладі освіти шкільна бібліотека виконує інформаційну, навчальну та методичну функції. Діяльність бібліотеки спрямована на розвиток інформаційної культури учнів. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом.Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах: Конституція України,Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закон України «Про мови в Україні»,Закон України «Про загальну середню освіту»,Положенні «Про шкільну бібліотеку».

     Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей. Бібліотека – одна з найважливіших ділянок роботи загальноосвітнього навчального закладу, здійснює єдину для нього навчальну програму національної освіти і виховання учнів, вирішує завдання своїми методами і засобами в загальному плані навчально-виховного процесу разом з педагогічним колективом.

В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є:

- якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

- інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу у засвоєнні програмових та факультативних знань;

- виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

- навчання школярів технологіям користування бібліотеками всіх типів;

- сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості,свідомої до свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку;

- інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності;

-формування читацького розвитку школярів,виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;-всебічне сприяння підвищення фахового рівня педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій, педагогізацію батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

Освітні функції шкільної бібліотеки вимагають насамперед формування фонду літератури за основними галузями знань, який би найповніше задовольняв потреби і запити читачів, забезпечував можливість їх ефективної індивідуальної освітньої та групової діяльності.

Разом з класоводами та класними керівниками буде проводитись робота по збереженню фонду шкільних підручників.

 Робота шкільної бібліотеки у 2022-2023 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

Шкільна бібліотекар продовжувала працювати над проблемою «Формування інформа-ційної компетентності особистості у шкільній бібліотеці»; плануючи свою діяльність, орієнтувалася на стратегію сучасного виховання, основні орієнтири учнів, підпорядковуючи свою роботу реальним запитам та потребам користувачів, ураховуючи вікові та психофізіологічні особливості школярів.

Робота з користувачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб є одним з найважливіших напрямків роботи шкільної бібліотеки. У вересні проведено реєстрацію нових читачів бібліотеки. Оформлено картотеку читацьких формулярів. Також проводилась робота по ліквідації читацької заборгованості за минулий рік : продивлялись читацькі формуляри з метою виявлення боржників, яким повідомлялось про їх заборгованість перед бібліотекою.Активною була співпраця з бібліотекарями ОТГ щодо забезпечення підручниками учнів 6,8,9 класів.

З метою ознайомлення першокласників зі шкільною бібліотекою,  організовано екскурсію учнів перших  класів до шкільної бібліотеки, під час якої учні ознайомилися з правилами користування бібліотекою. Протягом 2022-2023 н. р. до бібліотеки записалися  нові користувачі - учні 2-их класів та прибулі діти з числа ВПО. У зв’язку з дистанційним навчанням шкільну бібліотеку відвідали 1921 раз, що значно менше,ніж зазвичай. Найбільшою популярністю серед учнів старшого шкільного віку користуються програмова література, молодших і середніх школярів – пригодницька та інша художня література. Найактивнішими читачами протягом навчального року були учні 2-А,2-Б,2-В,4-Б,5-А,6-В, 8-Б,10-В класів.

Під час дистанційного навчання на блозі шкільної бібліотеки розміщувалися підбірки літератури на різну тематику до визначних дат. Індивідуальна робота з користувачами включала в себе такий методи як консультації та інформування про надходження новинок. До кожного читача використовувався індивідуальний підхід для задоволення його читацьких запитів.

Взаємодія з педагогічними працівниками є одним з пріоритетних завдань шкільної бібліотеки. Протягом навчального року вчителі постійно забезпечувалися можливістю найбільш повного й швидкого доступу до документів,інформацією про нові надходження навчальної та художньої літератури. Також шкільна бібліотека брала активну участь у заходах та відкритих уроках педагогічних працівників, предметних тижнях,використовуючи різні форми проведення масових та інформаційних заходів. В рамках проведення шкільних тижнів знань безпеки життєдіяльності організовано перегляд статей журналів та газет на теми:«Їдеш у путь – обережним будь!», «Журба здоров’я відбирає, а радісна думка – прибавляє!», «Їдеш тихо – обминаєш лихо!» .

Бібліотекарем оформлено книжкові виставки до знаменних та памʼятних дат року.Підготовлені виставки до предметних тижнів. 

З метою прищеплення учням любові до книжки, дбайливого ставлення до неї,виховання потреби в читанні, підвищення інтересу учнів до ролі книги в суспільному та історично-культурному житті,надання практичної допомоги щодо вибору книжок для читання та їх пошуку в бібліотеці, у ліцеї “Лідер”проходили різноманітні заходи в рамках Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги.Тиждень проходив під гаслом «Читайте з нами українське».

Проводилася спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу зі збереження фонду підручників, що включала в себе роботу по ліквідації заборгованості підручників, бесіди з учнями та батьками з питання збереження підручників.

У другому семестрі спільно з педагогічним колективом було проведено конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 1,6,10 класів, і здійснено замовлення відібраних підручників на 2023-2024н.р. У червні спільно з класними керівниками 1-11 кл. організовано безпечну здачу підручників , відповідно до вимог воєнного стану. 

Наша бібліотека продовжуватиме свою діяльність у всіх напрямках, за якими працює школа.ІІ. Проблема, над якою працює бібліотека

Формування інформаційної компетентності особистості

у шкільній бібліотеці

ІІІ. Основні показники роботи бібліотеки та організація бібліотечного обслуговування

Кількість читачів — 567 учнів і 55 працівників школи

Загальна кількість відвідувань - 1921

Загальна кількість виданих документів - 2013

Загальна кількість підручників – 9920

Загальна кількість художньої літератури – 13318

Немає коментарів:

Дописати коментар